Doorwerth-Conferentie

De Doorwerth-Conferentie biedt een platform aan topfunctionarissen van Nederlandse natuurbetrokken organisaties in de ruimste zin, bedrijven, wetenschappers en overheden voor periodieke ontmoetingen en overleg in besloten kring over maatschappelijke vraagstukken omtrent diverse thema’s rond landbouw, natuur, en milieu. Het is de wens en richting van de Doorwerth-Conferentie om over de volle breedte van de samenleving vernieuwers en opiniemakers bijeen te brengen voor een nieuwe kijk op een leefbaar en beleefbaar Nederland.

Sinds 1999 vindt de bijeenkomst plaats in kasteel Doorwerth en is de Doorwerth-Conferentie uitgegroeid tot een onmisbare jaarlijkse ontmoeting.

De bijeenkomst staat open voor hen met een persoonlijke uitnodiging. Hierdoor staat verbinden, uitwisselen en inspireren voorop.

Kasteel Doorwerth

Kasteel Doorwerth

Kasteel Doorwerth, één van de 7 opengestelde kastelen van Geldersch Landschap & Kasteelen, is de thuisbasis van de Doorwerth-Conferentie. Het kasteel is prachtig gelegen in de uiterwaarden van de Rijn. Op de stuwwal erachter ligt een afwisselend heuvellandschap met bossen, akkers en weilanden.